Hakkımızda

cansulamabirligi.gov.tr

 

Peki Biz Kimiz ?

Birliğimizin amacı; DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş olan ve Birliğimize devredilen sulama tesislerini uygun şekilde kullanmak,işletmek,bu tesislerin bakım onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenerek tarımsal sulama faaliyetlerini yürütmek,sulama tesislerinin etkin,verimli ve düzenli kullanımını sağlayarak sulu tarımın gelişmesini ve üretimin dengeli olarak arttırılmasını sağlamaktır.

Misyonumuz

Birliğimizin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş veya halen inşa edilmekte olan ya da inşa edilmesi planlanan sulama tesislerini inşa maksatlarına uygun şekilde kullanmak, işletmek, bu tesislerin bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunu yürütmek, tesisi geliştirmeye yönelik çevresel etki değerlendirme kriterlerini haiz, çevreyle uyumlu yeni projeler yapmak, yaptırmak veya tesisi yenilemek suretiyle Görev alanımız içerisinde bulunan 45000 dekar arazinin tarımsal sulama faaliyetlerini yürütmek ve gerçekleştirmek, sulama ve diğer tarımsal faaliyetler hakkında öğretici ve eğitici çalışmalar düzenlemek, düzenlenen çalışmalara katılmak, tesislerin etkin, verimli ve düzenli kullanımını sağlayarak sulu tarımın gelişmesini ve üretimin dengeli olarak artırılmasını sağlamaktır.

Bu işlevlerini yürütürken küresel alanda meydana gelen her türlü gelişmeyi izlemek, üreten çiftçilerimize çıkarına olabilecek her türlü yeniliği uygulamak, aynı zamanda da genel gelişimine katkı sağlayacak projeler üreterek ve de sahip olduğumuz değerleri de korumakla görevlidir. Çan Sulama Birliğinin Misyonunu ifade eder.

Vizyonumuz

Birliğimizin görevi alanı içerisinde yer alan Birliğimize üye olan çiftçilerimizin üye olmasalar dahi tarımsal sulama faaliyetlerini yürütmek, Çan Sulama sahası içerisinde bulunan sulama için gerekli tesislerin İşletme Bakım ve Onarım yönetim ve yenileme Hizmetlerini usul ve esaslarını Kapsayacak şekilde her türlü çalışmayı yaparak mevcut tesislerin rehabilitasyonu ya da modernizasyonu ile yeni sulama tesisi inşaatına yönelik çalışmalar yapmak.

Bu amaçla yürütülen çalışmaların hepsinde açık, şeffaf, adil, verimliliği ön plana alan, sosyal sorumluluklarını yerine getiren, teknolojik gelişmeleri izleyen ve uygulayan, çalışanları ve hizmet verdikleriyle bir bütün oluşturan anlayışı Çan Sulama birliğinin vizyonudur.

Birlik Personeli

Birlik Başkanı

Saha Sorumluları

Altıkulaç Saha Sorumlusu    :Engin Özcan

Küçüklü Saha Sorumlusu     :Ahmet Gürer

Karakoca Saha Sorumlusu   :Ahmet Özdemir